logo

TESTAMENTIN
PERUUTUS

Turvallinen ja vastuullinen tapa kumota tai peruuttaa testamentti

Ratkaisumme on turvallinen, nopea ja säästät lakikustannuksista.

NOPEA
TURVALLINEN
SÄÄSTÄ

Turvalliset ja vastuulliset tavat kumota tai peruuttaa testamentti ovat:

Hävittää tai selkeästi mitätöidä vanha epäkelpo testamentti ja tehdä siitä ilmoitus testamenttaajan perillistaholle.

Tehdä tämän sivun sähköisellä lomakkeella Testamenttiperuutus Suomen Testamenttikeskukseen.


Mielen muuttuessa– testamenttiperuutus.

Muutoksen tarpeessa

Testamentti on perittävän eli testamenttaajan viimeisen tahdon ilmaisu, samoin siihen myöhemmät tehtävät muutokset. Mikäli testamenttaaja haluaa kumota tai peruuttaa aikaisemmin laatimansa testamentin, on se lain mukaan mahdollista. Testamenttiperuutuksen voi tehdä ainoastaan testamentinlaatija itse, eikä sitä tarvitse missään vaiheessa perustella.

Hallitse joka tilanne

Ongelmalliseksi on koettu tilanne, jossa testamentti ole testamenttaajan hallussa. Se voi olla vaikka pankkilokerossa tai peräti testamentin saajan hallussa. Tällöin testamenttia tai sen edunsaajia ei ole helppo peruuttaa tai muuttaa. Suomen Testamenttikeskuksessa voit oma-aloitteisesti peruuttaa aikaisemmin laatimasi testamentin, vaikka se olisi talletettuna missä säilytyspaikassa tahansa.

Jätä merkintää

Testamenttiperuutus on vapaamuotoinen toimenpide eikä edellytä erityistä määrämuotoa. Testamentin voi peruuttaa esimerkiksi yliviivaamalla, polttamalla tai hävittämällä. Nämä peruutuskeinot yksinään eivät ole suositeltavia, sillä tapahtumasta ei näin toteutettuna jää merkintää läheisille, jotka saattavat jälkikäteen epätietoisina etsiä olematonta testamenttia.

© Suomen Testamenttikeskus Oy - Y-tunnus: 2123888-6
Kaikki oikeudet pidätetään.